Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk! Daarom blijven alle gegevens die je ons toevertrouwt intern en worden deze niet doorverkocht.

Deze privacyverklaring kan in de toekomst gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

laatst gewijzigd op 8/11/2022


 • Verwerkingsverantwoordelijke
  Kristien Lefever is als bedrijf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
  Kristien Lefever
  BE0847814048
  Biezeput 57
  1501 Buizingen
  info@kristienlefever.be


 • Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?
  Wanneer u zich aanmeldt voor mijn diensten worden uw persoonsgegevens door mij verwerkt om mijn diensten zo vlot mogelijk te laten verlopen.
        ° Leveren van diensten (uitvoering overeenkomst)
        ° verwerken van administratie en facturatie
       ° Verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame (toestemming);
        ° Verwerken en opvolgen van klachten (uitvoering overeenkomst);
         ° boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst);
         ° Beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen      (gerechtvaardigd belang)
  Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
   


 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Voor bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens van u gevraagd en/of verwerkt :
       ° Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land);
       ° Privé-contactgegevens: e-mail adres , telefoonnummer
       ° Financiële gegevens voor facturatie
        ° medische gegevens indien deze met jouw toestemming verstrekt zijn in het intakeformulier
        ° Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, locatie, cookies, toestelnaam, verbindings- momenten, surfgedrag, inloggegevens, gebruik sociale media.
        ° beeld-en fotomateriaal

  De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om gebruik te kunnen maken van mijn diensten en/of producten, om te kunnen samenwerken of om de nieuwsbrief te ontvangen of te kunnen deelnemen aan onze workshops en/of evenementen.
  Dit met uitzondering van volgende gegevens:
        ° Beeldmateriaal (voor marketing)
         ° Contactgegevens (voor marketing)
  Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verkregen.

 • Welke persoonsgegevens worden doorgegeven?
  Je gegevens worden bewaard in online systemen die beveiligd zijn en conform de GDPR wetgeving zijn ingericht. Met als doel de dienstverlening te optimaliseren.
  Gebruikte systemen:
         ° WordPress & Combell voor de website en hosting domeinnaam
         ° ConvertKit als e-mail service provider en CRM systeem
         ° Thrive Themes als lead generation tool

  Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan externe dienstverleners waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten of waarbij dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden. Verder zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden worden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
  Ik verkoop uw gegevens niet door aan derde partijen voor commerciële doeleinden.
  Ik deel persoonsgegevens wel met de externe partijen waarmee ik in samenwerking workshops en/of evenementen organiseer (bv. workshops/evenementen die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld);
  Met deze partijen maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
  Ik kan uw persoonsgegevens ook delen met andere derden indien u me hiervoor toestemming geeft. (bv. pyscholoog, arts, ...) U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

 • Bewaartermijn van je gegevens
  Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Tracking
  Op deze website word je activiteit gemeten door hierin gespecialiseerde programma’s. Deze data is anoniem en kan niet gebruikt worden om mensen te identificeren. Deze systemen dienen om de beleving van deze website te optimaliseren.
  Google Analytics bijvoorbeeld dient om ons meer inzicht te geven in hoe deze website gebruikt wordt, zodat we die in de toekomst kunnen verbeteren.

 • Cookies
  De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 • Jouw rechten
  Je hebt het recht om al je gegevens in te zien, aan te passen te laten wissen. Hiervoor volstaat een mail te sturen naar het adres bovenaan deze privacyverklaring ,vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
  Onze verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal dus evenmin aan volledige geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 • Waar kan je terecht met klachten?
  Ik stel alles in het werk om op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving met uw persoonsgegevens om te gaan.  Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met mij opnemen via het e-mailadres bovenaan deze privacyverklaring.
  Indien je toch van  oordeel bent dat jouw rechten geschonden zijn en je binnen mijn onderneming geen gehoor vindt voor jouw bezorgdheden staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/